Riktlinje för allergi

Det finns en ny regional riktlinje för användning av temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) vid svår allergisk astma.

• TLA vid svår allergisk astma, se här

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter