Resistensbestämning mot makrolider på Mykoplasma genitalium

På grund av hög arbetsbelastning på Klinisk mikrobiologi utförs för tillfället inte resistensbestämning mot makrolider på Mykoplasma genitalium

Ändringen gäller med start den 17 november.