Rehabkoordinatorn stark funktion för ökad samverkan

Funktionen som rehabkoordinator förväntas ge effekter som ökad patientsäkerhet, bättre kontinuitet och trygghet för patienten.

Alla rehabkoordinatorer har en två dagars grundutbildning och i september gick startskottet för att höja kompetensen genom den uppdragsprocessutbildning för rehabkoordinatorer som regionen bedriver i samverkan med Lunds Universitet.

Syftet är att stödja och underlätta för läkaren i samordningen kring patienten och ge sjukskrivna patienter och personer med risk för sjukskrivning stöd till återgång i arbete. Rehabkoordinatorn är kontaktperson och beskrivs som "spindeln i nätet".

Det viktiga är att sjukskrivningen blir rätt, lagom, säker och jämställd för varje individ.

Vid Vårdcentralen Centrum i Landskrona är den största vinsten att man byggt broar mellan olika instanser och patienten.

Eva-Karin Sivhed rehabkoordinator och arbetsterapeut fyller i:
– Jag upplever att patienterna känner en trygghet av att den här stödfunktionen finns, många är glada över att de har en samordnande part att vända sig till.

Några av framgångsfaktorerna för rehabkoordinatorn är att denna har en coachande roll istället för vårdande, samt är kunnig i försäkringsmedicin och har fokus på återgång i arbete.

Utmaningen i nuläget är att chefen ger rehabkoordinatorn ett tydligt uppdrag och tillräckligt med tid avsatt att utföra sina arbetsuppgifter.

Mer om rehabkoordinatorns roll samt en rätt, lagom, säker och jämställd sjukskrivning.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter