Nyheter i regionala anteckningar i Melior

Den 2 januari och den 15 januari publiceras nyheter i regionala anteckningar, vilket påverkar alla som arbetar i Region Skånes version av Melior.

Exempel på anteckningar som berörs är Epikris, tvärprofessionell och inskrivningsanteckningar. För en fullständig lista över vilka anteckningar det gäller och mer information om arbetet med journaldokumentation:

Melior informationsbrev 2018:1 (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter