Regional rutin för läkemedelshantering är uppdaterad

Nu gäller version 1.4. Den ändring som är gjord gäller avsnitt 7.1.3. Reservrutin

Vid IT-avbrott som hindrar åtkomst till beställningssystemet används blanketten Beställningsblankett för läkemedelsrekvisition som mejlas till ApoEx på order.skane@apoex.se.

Information om eventuella driftstörningar och övergång till reservrutin läggs upp i driftinformationen på Intranätet. 

Möjlighet finns att prenumerera på Driftinformation om Läkemedelsförsörjning, och då få sms när ny driftinformation är publicerat.