Regional riktlinje för parenteral nutrition hos barn och ungdomar

Med riktlinjen har Region Skåne en gemensam rutin för hur barn- och ungdomar med parenteral nutrition ska behandlas.

Mat och dryck är grunden för all nutritionsbehandling. När behovet av energi och näring inte kan tillgodoses med mat, dryck, näringsdrycker eller sondnäring kan energi- och näringsämnen ges parenteralt, det vill säga via blodbanan.

Riktlinjen baseras på medicinsk och nutritionell evidens samt klinisk erfarenhet.

Regional riktlinje för parenteral nutrition - barn och ungdomar (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter