Reflextestning vid beställning av IgE mot jordnöt respektive IgE mot hasselnöt

Från och med 1 april 2020 kommer reflextestning att utföras vid beställning av IgE mot jordnöt (f13) respektive IgE mot hasselnöt (f17).

Detta innebär att ifall jordnöt (f13) är positivt kommer vidare analys av komponenterna Ara h 2 och Ara h 8 att utföras automatiskt. Vid positiv hasselnöt (f17) kommer av komponenterna Cor a 1, Cor a 9 och Cor a 14 att analyseras automatiskt.

IgE mot Ara h 2 associeras med risk för allvarliga allergiska reaktioner vid intag av jordnöt. IgE mot Ara h 8, vilket liknar björkpollenallergen, associeras främst med orala symtom (OAS).

IgE mot Cor a 9 och Cor a 14 associeras med risk för allvarliga allergiska reaktioner vid intag av hasselnöt. IgE mot Cor a 1, vilket liknar björkpollenallergen, associeras främst med orala symptom (OAS).

Kontakt
Labmedicin@skane.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter