Receptfritt på apotek - egenvårdshänvisningar inom Region Skåne

Läkemedelsrådet har godkänt en ny riktlinje gällande egenvårdshänvisningar inom Region Skåne.

Riktlinjen syftar till att ge förslag på receptfria läkemedel eller handelsvaror som kan rekommenderas när förutsättningarna för egenvård är uppfyllda. Riktlinjen kommer att revideras årligen i samband med Skånelistan och har tagits fram i samarbete med terapigrupperna.