Provtagning och analys covid-19

Kontinuerligt uppdaterad information kring provtagning, packning och analys av prover med misstänkt SARS-CoV-2 (covid-19) finns på Vårdgivare Skåne/laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin har nu samlat information om provtagning och analyser vid covid19.

  • Analyser och svarsrutiner - covid-19
  • Provtagning covid-19
  • Packning och transport av prover covid-19
  • Kontakt vid frågor covid-19-analyser

Informationen går även att hitta från Smittskydds covid-19-sida. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter