Programvaruversionen på Clinitek Status+ måste uppgraderas

Programvaruversionen på Clinitek Status+ måste uppgraderas då man upptäckt ett fel på den befintliga programvaruversionen som kan medföra att felaktiga resultat skickas från instrument till journalsystem

Alla parametrar på urintestremsan kan påverkas. Resultaten som ni ser på instrumentskärmen eller som skrivs ut från instrumentet är alltid korrekta. Felen är sällsynta och kan bara inträffa om två eller flera urintestremsor analyseras absolut direkt efter varandra. I Sverige har vi idag bara kännedom om ett enskilt fall då fel har uppstått. Siemens Healthineers rekommenderar ingen översyn av tidigare resultat.

Ni kommer att få ett USB med ny programvaruversion – denna nya version har eliminerat risken för fel. I väntan på uppgradering ber vi er att vänta ca 1 minut mellan analys av urintestremsor, så eliminerar ni risken att felet kan uppstå.

Följebrev Siemens (pdf)

Säkerhetsmeddelande (pdf)