Produktutställning av injektion-infusion i oktober

I oktober är du välkommen till produktutställning av injektion-infusion, centrala och regionala infarter samt pumpspecifika aggregat. Vi träffas i Kristianstad, SUS Malmö och Lund samt Helsingborg.

Den 16-18 och 24 oktober anordnar Koncerninköp, tillsammans med produktleverantörer, ett antal produktutställningar i Kristianstad, Malmö och Helsingborg.

På utställningarna visar leverantörerna sitt sortiment inom produktområden som rör kommande upphandling.

Alla är välkomna! Ta chansen att tycka till om produkter och sortiment samt ställa frågor till både leverantörer och Koncerninköp.

Plats och tid

16 oktober kl 09.00-16.30 - CSK Kristianstad, rum Hanö

17 oktober kl 09.00-16.30 - SUS Malmö, CRC, balkongen i stora hallen

18 oktober kl 09.00-16.30 - Helsingborgs lasarett, S-plan, Hörsalen

24 oktober kl 09.00-16.30 - SUS Lund, utställningslokal bakom Aulan, Blocket

Till inbjudan i pdf-format


Relaterat

Löpande produktinformation på www.skane.se/forbrukning eller intra.skane.se/bestallningsportalen

Produktkataloger över avtalat sortiment på www.skane.se/produktkataloger

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter