Provtagning utförd av Primärvården: SARS CoV-2 serologi

Följande gäller f r o m 11 november för samtliga prover som tas i Primärvården för analys av SARS CoV-2 serologi (antikroppar)
  • Använd remiss: Akut/rutin (detta är den ”vanliga kemi-remissen”)
    Skriv "SARS-Cov-2-ak" i meddelanderutan.
    Beställ endast denna analys på remissblanketten.
  • Ta provet i ett 5 mL PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork).
  • Skicka prov och remiss till ditt lokala Laboratoriemedicin Bas (tidigare ”Kemlab”)

Läs mer i Analysportalen:
SARS CoV-2 serologi (för prover som tas inom primärvården) .

Prover som tas på sjukhuset ska tas enligt anvisningen, SARS-CoV-2 serologi (för prover som tas på sjukhusen).
Sök på SARS CoV-2 i Analysportalen.