Premedic tar över ambulanssjukvård i nordost

Region Skåne har tecknat avtal med Premedic AB för ambulanssjukvården i distrikt 4 (nordöstra Skåne).

Avtalsstart sker i i samband med att nuvarande avtal med Falck AB upphör.

Premedic AB kommer inom kort besöka och informera berörda medarbetare och ta kontakt med de fackliga ombuden för att inleda dialog.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter