Pregabalin narkotikaklassas

Substansen pregabalin klassas, efter regeringsbeslut, som narkotika från den 24 juli 2018 och kommer tillhöra förteckning V i Läkemedelsverkets föreskrifter.

Narkotikaklassningen innebär bland annat att:

  • Särskild receptblankett från och med 24 juli ska användas för läkemedel med pregabalin.
  • Recept utfärdade före 24 juli kan fortsatt expedieras så länge de är giltiga.
  • Itererade recept ska vara elektroniska eller förvaras på apotek, även om de är utfärdade före 24 juli.
  • Vid telefonrecept får endast minsta förpackning (högst 30 avdelade doser) förskrivas.
  • Regler för införsel av narkotiska läkemedel till Sverige och andra länder blir aktuella för läkemedel med pregabalin.

Se ytterligare information på Läkemedelsverkets hemsida!

Pregabalin är inte rekommenderat på Skånelistan, men kan i vissa fall ha en plats som alternativ vid neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom. Det har även en viss användning vid epilepsi. Nu finns generika för Lyricas/pregabalins samtliga indikationer och i det flesta fall saknas anledning att välja annat än generiskt pregabalin.

Då pregabalin har indikationen epilepsi byts det inte automatiskt på apoteken, utan förskrivaren måste aktivt välja preparat. Prisskillnaderna mellan Lyrica och olika pregabalingenerika är betydande. I syfte att underlätta valet av pregabalingenerika i förskrivningsögonblicket har Läkemedelsrådet infört en inmärkning i journalsystemen (PMO och Melior) för utvalda generika, se vidare Läkemedelsbulletinen nr 9 2017

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter