Practicums förhållningsregler angående Covid-19

Practicum följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regionala direktiv. Med anledning av pågående pandemi är det extra viktigt att kurserna genomförs i en trygg och frisk miljö.

För allas säkerhet behöver deltagare vid Practicums kurser respektera och följa de förhållningsregler som bestämts. 

  • Alla som besöker Practicum ska vara friska och inte uppvisa symtom.
  • Antal kursdeltagare ska anpassas utifrån utbildningslokalens storlek.
  • Deltagare ska direkt vid ankomst hänvisas till utbildningslokalen.
  • Undvik att deltagare samlas och uppehåller sig i korridorer och i gemensamma utrymmen som i till exempel loungen på Practicum i Lund och i Almasalen på Practicum i Helsingborg.
  • Eventuell lunch och fika ska intas i utbildningslokalen.
  • Under kursens gång ska distans hållas mellan alla deltagare och kursledare. Vid ansiktsnära träning/utbildning inom en meter ska munskydd användas.*
  • Alla ska hålla en god handhygien, tvätta händer och använda handsprit. Handsprit finns i alla utbildningslokaler.

Tack för att ni hjälper till att hålla en säker utbildningsmiljö och minska risken för smittspridning!

*Practicum tillhandahåller munskydd till de kurser Practicum håller i egen regi och till universitetets kurser. Interna och externa kunder som håller egna kurser i Practicums lokaler ansvarar själv för munskydd till
deltagarna.