PMO-användare i Ängelholms området

Som tidigare meddelats kommer Klinisk kemi och farmakologi/Laboratoriemedicin Bas i Skåne under 2020-2022 att byta instrument för de vanligaste allmän- och immunkemiska analyserna.

Under perioden kommer både gamla och nya instrument vara i drift på olika orter vilket innebär att två olika typer av analyser kommer att finnas i Skåne. Vid viktiga skillnader mellan gammal och ny analys har den nya analysen försetts med ändelsen ”NY” i datasystemen.

Laboratoriet i Ängelholm är först ut och startar med nya instrument (och därmed nya analyser) tisdagen den 16 juni.

Vårdcentraler/vårdenheter som skickar prover till Klinisk kemi i Ängelholm:

Om en analys har två namn (både med och utan ändelsen ”NY”) ska alternativet med ”NY” väljas!

Gäller följande analyser:
P-Albumin NY
P-Apolipoprotein A1 NY
P-Apolipoprotein B NY
P-CRP NY
P-Ferritin NY
P-hCG+betakedja NY
P-HDL-Kolesterol NY
P-Homocystein NY
P-Kobalamin NY
P-LDL-kolesterol NY
P-NT-proBNP NY
P-Pankreasamylas NY
P-T3 fritt NY
P-T4 fritt NY
P-Tyreotropin (TSH) NY

Vårdcentraler/vårdenheter som INTE skickar prover till Klinisk kemi i Ängelholm fortsätter att beställa analyser med ordinarie namn.

Notera. Om beställning av analys skett med fel analysnamn eller om laboratoriet har blivit tvunget att skicka prover till annat laboratorium (med gamla instrument) kan resultaten komma att hamna i den gemensamma ”korgen” i PMO.

All information om bytet finns på Vårdgivare Skåne (under Laboratoriemedicin) och på Analysportalen.