Planerat datastopp 10 februari på Transfusionsmedicin

Söndagen den 10/2 har Transfusionsmedicin ett planerat datastopp gällande vårt produktionsdatasystem, DoReMi.

Stoppet beräknas starta kl.08:45 och kommer att pågå fram till ca kl.13:00 och gäller hela Skåne.
Under tiden kan analyser och beställningar av blodkomponenter förväntas ta lite längre tid än vanligt. Vi ber därför våra kunder att skicka in icke akuta prover och beställningar i god tid då vi under datastoppet endast hanterar det som är akut.
Under denna tid kommer heller inte Transfusionsmedicinfönstret att fungera, med andra ord ingen återrapportering eller kontroll av blodgrupp kan göras.

Kontakt
Barbro Sanfridsson, 046-17 66 44
Per Herx, 046- 17 31 60
Generellt gäller att frågor skickas till
Contact för vidare distribution till den som kan svara på frågor

För informationen ansvarar
Jill Storry, processledare Blodgruppsimmunologi KIT

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter