Pindolol Mylan 5 mg och 10 mg tabletter utgår

Företaget Mylan har slutat tillhandahålla Pindolol 5 mg och 10 mg tabletter.

På grund av produktionsproblem kommer även 15 mg styrkan av Pindolol Mylan att utgå inom en snar framtid.

Vid preeklampsi är ersättningspreparat labetalol (Trandate) tablett, 100 mg enligt SFOG´s Nationella Riktlinjer för preeklampsi.

Vid övriga indikationer rekommenderas byte till en annan betareceptorblockerare.

//Sortimentsgruppen

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter