Pilotprojektet digital läkarkontakt tar sommaruppehåll

Under våren har Region Skåne genomfört ett projekt för att testa ett nytt arbetssätt där patienter, efter bedömning av sjuksköterska på 1177 Vårdguiden på telefon, erbjuds en digital läkarkontakt.

Under sommaren gör projektet ett uppehåll för att sedan starta upp i mitten på augusti igen.

Här kan du läsa mer om projektet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter