Påminnelse om nya rutiner för intyg vid sjukresor

Sedan den 1 juli 2018 har vi förtydligat de regler som gäller när en resenär ska resa till vården med ett serviceresefordon.

Numera kan patienten bara göra en sådan resa om personen har fått ett intyg av vården. Detta gäller inte de patienter som som är färdtjänstberättigade eller är över 85 år.

Som vårdpersonal bokar du sjukresa i första hand hjälp av vår webbokning. Om resan inte går att boka via webbokning kan du ringa vår beställningsmottagning. Då ska det finnas ett webbintyg som styrker kundens medicinska behov. Vid en sådan bokning ska den som bokar uppge namn och RSID-nummer. Ambulanspersonal kan boka även om intyg saknas, men då ska Rakelnumret uppges.

Om en person behöver göra en akut inresa bokar och betalar man sin resa på egen hand och begär ersättning i efterhand. Det innebär att det fungerar på samma sätt som för sjukresor med buss, tåg eller privat bil.

Enbart de som är färdtjänstberättigade eller över 85 år kan boka resan hos Skånetrafikens beställningsmottagning eller, för folkbokförda i Malmö, hos Malmö Serviceresors beställningscentral.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Skånetrafikens kundtjänst serviceresor på 0771-77 44 33 eller Contact.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter