P-Troponin I ersätter P-Troponin T i Trelleborg

P-Troponin I (TnI) ersätter P-Troponin T (TnT) i Trelleborg den 1 december 2020

Någon konversionsfaktor mellan TnI och TnT existerar inte. Svarsintervallet för TnI är 3˗125000 ng/L. Könsuppdelade referensintervall kommer att användas. Notera att TnT kommer att användas i Malmö ytterligare några månader. Se även under ”Läs mer”.

Provtagning

Se under ”P-Troponin I (TnI) NY" på Analysportalen

Remiss

Rutin/Akut 1 och 2. På remisser utan alternativet ”Troponin I” beställ TnI genom att kryssa för ”Troponin T”.

Kontakt

Labmedicin@skane.se