Översatt patientinformation gällande covid-19

Nu är smittskyddsbladen med patientinformation översatta till flera språk. De är publicerade under Smittskydd Skåne covid-19 sida. 

Översättningar smittskyddsblad