Orbit kvar vid första utrullningen av SDV

I framtiden ska operationsanmälan, narkosbedömning, väntelistor, digital narkosjournal med mera samlas på ett ställe i journalsystemet. SDV ska lösa detta, men det kommer inte som planerat vara på plats till första utrullningen 2021.

Region Skåne använder systemet Orbit för operationsanmälan, väntelistor och planering vilket leder till viss dubbeldokumentation i befintliga journalsystemet Melior. I Skånes digitala vårdsystem, SDV, är planen att dokumentation av patienter som ska genomgå operation eller undersökning i narkos ska hanteras via verktyget ”SurgiNet”.

Under utvecklingen av SDV har ett antal hinder för att använda Surginet i Region Skåne identifierats, och därför har styrgruppen för SDV tagit ett inriktningsbeslut om att inte inkludera SurgiNet vid första utrullning av SDV 2021.

Detaljerad genomgång

Beslutet bygger på en detaljerad genomgång som SDV-projektet gjort tillsammans med leverantören Cerner, som resulterade i en tydlig kravspecifikation med en nödvändig miniminivå av funktionalitet för att Surginet ska kunna användas redan vid första utrullningen i oktober 2021.

Då arbetsgruppen i projektet i samråd med verksamheterna inte anser att den nödvändiga funktionaliteten är på plats har deras rekommendation till styrgruppen varit att avvakta med SurgiNet.

Vad händer nu?

Beslutet innebär att nuvarande system Orbit kommer att vara kvar vid den första utrullningen och projektet arbetar nu för att hitta en så bra lösning som möjligt utifrån dessa förutsättningar.

- Utveckling av ett nytt planeringsverktyg för hantering av väntelistor pågår och arbetet med att samla ihop nödvändig information och önskemål till utvecklarna har redan startat. Målet är att ha en sammanhållen journal, inklusive SurgiNet, på plats i den senare delen av utrullningen, och vi jobbar nu vidare för att uppnå bästa möjliga funktionalitet för Region Skåne till dess, säger SDV:s programchef Linn Kennedy.