Ombudsfunktionen i e-tjänsten Journalen stängs 7 juni

Den 7 juni kan patienter inte längre dela sin digitala journal med en annan vuxen. Då stänger Inera ombudsfunktionen i e-tjänsten Journalen på 1177.se.

Anledningen är att Högsta förvaltningsdomstolen anser att funktionen inte har stöd i lagen. Patienters närstående, som har varit ombud i e-tjänsten Journalen, kommer därför inte längre att ha denna möjlighet. Det spelar ingen roll att ett samtycke ges från patienten, utan funktionen tas bort helt. Inera arbetar med att försöka få till en ändring i lagstiftningen, som ska göra det möjligt att öppna funktionen igen.

Vårdnadshavare till barn under 13 år kommer även fortsättningsvis ha samma tillgång till barnets digitala journal som idag.

Vid frågor

Vårdgivare: kontakta din  e-tjänstesamordnare  
Patienter: hänvisa till supporten på 1177 Vårdguidens e-tjänster, telefon 0770-72 00 00.

Läs mer på 1177.se:
Möjligheten att utse ombud i journalen via nätet tas bort 7 juni

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter