Om-märkning av kartonger för skyddsprodukter

Uppdaterad 2020-08-31

Region Skåne har fått leveranser av vissa skyddsprodukter förpackade i kartonger, vilka är felaktigt märkta med texten "Non-medical use”. I vissa fall finns även en lapp med samma text i varje avdelningsförpackning. Detta gäller fem andningsskydd FFP2 ett visir, samt ett förkläde utan ärm.

Dessa produkter är, trots märkningen, godkända för användning i vården och kartongerna märks nu om med klistermärken "Artikeln är godkänd för användning i vården" (eller liknande). Ommärkningen görs av respektive leverantör.

Varför blev det så?

Anledningen till den felaktiga märkning beror på de kraftigt ökade behoven av skyddsmaterial under covid19-pandemin. Många av dessa produkter tillverkas av företag i Kina och under våren införde de kinesiska myndigheterna hastigt särskilda tillståndskrav på produkter avsedda för sjukvård.

Det var rent administrativa krav som avsåg registrering och utfärdande av exporttillstånd. Ändringarna infördes utan förvarning vilket innebar stora konsekvenser för leverantörerna, som fick avbryta planerade leveranser och ansöka om tillstånd.

För att ändå kunna genomföra överenskomna leveranser till utlandet, valde många tillverkare att märka sina förpackningar med texten ”non-medical” i avvaktan på att deras ansökan om de nya tillstånden skulle godkännas. Därigenom omfattades de inte av den nya lagstiftningen och leverans kunde ske. Några av leverantörerna har dessvärre också lagt lappar med samma text i varje avdelningsförpackning. Detta är inget som Region Skåne har godkänt.

Vad händer nu?

Leverantörerna tagit tillbaka sina varor och märker om förpackningarna så att texten ”Non-medical” täcks av ett klistermärke med texten "Artikeln är godkänd för användning - eller liknande lydelse.

Ett visir och en andningsmask FFP2 från leverantören Promoteq har tyvärr även lappar med ”Non-medical use” på varje avdelningsförpackning. För att undvika kontaminering av dessa produkter måste lapparna finnas kvar, men det är viktigt att poängtera att även dessa är godkända för användning.

Andningsskydden är godkända för användning

Region Skåne har alltså fått leverans av fem ansiktsskydd FFP2 med den felaktiga märkningen. Dessa har genomgått regionens rutin för testning hos RISE (tidigare Statens Provningsanstalt), provning av passform och komfort gjord av regionens personal och är godkända för användning av Stab RMKL (regional medicinsk krisledning).

Har du frågor?

Kontakta till din förvaltnings ansvarige för materialförsörjning.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter