Nytt telefonnummer och Fritt tal-funktion på Vårdgivarservice

Från och med den 1 november får Vårdgivarservice ett nytt telefonnummer och det blir en gemensam väg in för offentliga och privata enheter.

Detta sker som ett led i Region Skånes arbete med att förenkla våra kontaktvägar och att erbjuda en jämlik service till såväl externa som interna vårdverksamheter.

Det nya telefonnumret är 040-623 90 00 för dig som ringer externt eller 39 000 för dig som ringer internt.

Fritt tal

I samband med detta införs också Fritt tal på Vårdgivarservice. Tjänsten innebär att du kort beskriver ditt ärende istället för att knappa dig fram till den instans du behöver prata med.

Du använder dina egna ord, röststyrningen förstår vad du säger. När du ringer räcker det exempelvis med att säga ”PASiS” eller "Tandvårdsfönster" för att kopplas fram till en handläggare som kan hjälpa dig i ditt ärende.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter