Nytt språktolksavtal från den 1 juli - förbered verksamheten

Från den 1 juli gäller ett nytt avtal för förmedling av språktolkar. Avtalet innebär ett nytt sätt att arbeta för de verksamheter som använder språktolk.

Om din verksamhet ska använda språktolkar behöver ni förbereda er genom att beställa en funktionsbrevlåda och webbläsaren Chrome.

Förbered dig och din verksamhet

Funktionsbrevlåda

Alla verksamheter som ska använda språktolk kommer att behöva tillgång till en funktionsbrevlåda. Om ni inte redan har en, är det dags att beställa. Beställ nu eftersom det kan dröja några veckor innan brevlådan är på plats. 

Så småningom kommer din verksamhet att få ett kundnummer skickat till funktionsbrevlådan. Kundnumret behöver ni för att komma igång och beställa tolktjänster.

För privata vårdgivare som inte använder sig av funktionsbrevlåda kommer kundnummer att skickas till angiven epost-adress i Skånekatalogen. Utöver angiven epost-adress rekommenderar vi att en epost-adress upprättas för respektive enhet som ska beställa språktolk. Enheten kan då få ett eget kundnummer kopplat till sin besöksadress. Detta underlättar för tolkar att hitta rätt vid platstolkning samt möjliggör nödvändig uppföljning från Region Skånes sida.

Kom igång med tjänsten från den 1 juli genom att logga in på DigitalTolks webbplats med hjälp av ert kundnummer. Vid bokning av språktolk kan man ange flera epost-adresser. Detta kan vara bra om det är olika personer som beställer respektive använder språktolken i vårdmötet.

Alla beställningsbekräftelser kommer per automatik att skickas till den epost-adress som är kopplad till ert kundnummer.

Digitaltolks webbplats

Chrome som webbläsare

De datorer, eller motsvarande, som ni ska använda för att beställa och administrera tjänster för språktolk behöver ha webbläsaren Chrome. Som offentlig vårdgivare beställer ni Chrome i eKatalog.

Chrome för Privata vårdgivare

Utbildning

Innan det nya avtalet börjar gälla har du möjlighet att delta i en digital utbildning. Under utbildningen kan du som beställare få mer information om tjänsten. Prata med din närmaste chef om du önskar delta.

Utbildningen kommer att spelas in och vara tillgänglig i efterhand för dig som inte har möjlighet att delta.

Innan det nya avtalet börjar gälla

Observera att ni beställer språktolkstjänster via befintliga leverantörer fram till och med den 30 juni.

God kvalitet, digital användning och enkelt att använda

Det nya avtalet innebär att det istället för tre leverantörer blir en leverantör, DigitalTolk.

Inriktningen på den nya upphandlingen är god kvalitet, mer digital användning och att det ska vara enkelt för dig som användare att både beställa och ge återkoppling på det tolkade samtalet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter