Nytt PM om smittspårning kring personal med covid-19 i slutenvård

Nu publiceras en vägledning för smittspårning kring personal med covid-19 i slutenvård.

Dokumentet finns publicerat på sidan för covid-19 under Vårdhygieniska rutiner, öppen och sluten vård, Smittspårning: Smittspårning kring personal med covid-19 i slutenvård

Samma dokumentet finns också på Vårdhygien Skånes sida under Rutiner vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19, öppen och sluten vård, smittspårning.