Nytt PM om skyddsåtgärder vid byggarbete

Nya riktlinjer vid byggarbete med pågående verksamhet har publicerats

Vårdhygien har publicerat ett nytt dokument gällande skyddsåtgärder för att förhindra vårdrelaterade mögelinfektioner vid byggarbete under pågående verksamhet.

Dokumentet beskriver vilka förebyggande åtgärder som behöver säkerställas utifrån faktorerna dammkontroll, ventilation, införsel och avlägsnande av bygg- och rivningsmaterial samt städ.   

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter