Nytt PM gällande personal som exponerats för patient med covid-19 i öppenvård

Dokumentet avser smittspårning av personal utan adekvat skyddsutrustning som exponerats av patient med covid-19 i öppenvård.

Dokumentet finns att ta del av på Vårdhygiens Covid-sida Rutiner vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 under Smittspårning.

Personal som exponerats för patient med covid-19 i öppenvård.