Nytt intyg till Arbetsförmedlingen

Träffar du patienter som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program? Då ska du använda ett nytt läkarintyg.

Intyget behövs efter sjunde sjukfrånvarodagen och gäller endast patienter med ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Intyget är viktigt för att patienten ska få ersättning under sjukfrånvaron.

Hämta intyget och få mer information på:

www.arbetsformedlingen.se/lakarintyg

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter