Nytt labdatasystem Mikrobiologi, Immunologi, Kemi

FÖRSENAD DRIFTSTART AV LIMS RS. Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi byter från wwLab till LIMSRS med start v 42. För Laboratoriemedicin Bas/Klinisk kemi och farmakologi sker bytet successivt, senast var i Lund v 38.

LIMSRS är Region Skånes namn på det nya labdatasystemet och är en förkortning av Laboratory Information Management System Region Skåne. LIMSRS kommer att ersätta flera äldre system.

OBS! Driftstart för Klinisk mikrobiologi är framflyttat till helgen v 42.

Läs mer om utbytet av Labdatasystem