Nya standardiserade vårdförlopp från 1 april

Den 1 april 2018 inför Region Skåne standardiserade vårdförlopp (SVF) för ytterligare 3 cancerdiagnoser.

De tre nya diagnoserna som berörs är Vulvacancer, Buksarkom samt Neuroendokrina tumörer. Detta är ovanliga sjukdomar med diffusa symtom varför extra informationsinsatser kommer att genomföras under året, så att vi skall kunna hitta dessa i ett tidigare skede.

Hur ser det ut i Skåne idag?

Sedan tidigare finns standardiserade vårdförlopp för 28 olika cancerdiagnoser. I Skåne fick 75 procent av de som diagnostiserades med en cancer sin diagnos efter en SVF utredning 2017. Ungefär hälften av dessa startade sin utredning i primärvården. Totalt har nu cirka 32 000 SVF:er startat i Skåne sedan 2015, varav 35 procent av dem hade cancer.

Mer information kring förloppen:

Vårdgivare Skåne

Regionalt Cancercentrum Syd

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter