Nya rutiner för obduktionsverksamhet inom Region Skåne

Från och med vecka 19 2020 öppnar begränsad del av obduktionsverksamheten upp. Inför obduktionsremittering krävs kontakt med Klinisk genetik och patologi.

I.  OBDUKTION AV FALL POSITIVA FÖR COVID-19
Klinisk genetik och patologi, Region Skåne, utför obduktion på ett begränsat antal fall som kommer till Patologen efter överläggning mellan ansvarig läkare på IVA och inf-IVA vid de fem sjukhusen med IVA-kapacitet, samt vid behov med läkare på Smittskyddsenheten.

Antalet obduktioner som kommer att kunna utföras begränsas delvis av mängden tillgänglig skyddsutrustning.

Tillsvidare gäller, inför obduktionsremittering, kontakt med överläkare Elisabet Englund, tel. 046-17 34 38 eller 0725-997313.

II. OBDUKTION AV FALL NEGATIVA FÖR COVID-19
En viss mängd fall negativa för covid-19 kan även tas emot för obduktion som då blir riktad/partiell i flertalet fall.

En förutsättning är att den avlidne har RNA-testats för covid-19 och befunnits negativ under senaste 1-2 dygnen.

Även för dessa krävs en kontakt med Klinisk genetik och patologi – och tydlig markering på remissen om covid-status, samt kontaktuppgifter med aktuella telefonnummer.

Dödsfallshantering finns att läsa mer om under Patientadministration.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter