Överföring av patient mellan sjukhus - regionala riktlinjer

Nya riktlinjer för överföring av patient mellan sjukhus

Riktlinjer och checklista hittar du under respektive Medicinskt områden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter