Nya regler för sjukresor

Den 1 oktober förändras reglerna för sjukresor. Det gäller bland annat vem som kan skapa ett sjukreseintyg och var resenären får resa. Serviceresor har tagit fram utbildningsmaterial för att underlätta och hjälpa dig som bokar sjukresor.

Reglerna ändras efter ett beslut i Regionfullmäktige i våras. Syftet med förändringarna är att öka kvalitén på servicen genom förtydligande i regelverket.

Så bokar du sjukresor

Skånetrafikens serviceresor tagit fram utbildningsmaterial för att underlätta och hjälpa dig som bokar sjukresor.

Legitimerad personal gör bedömningen om patientens hälsotillstånd berättigar till sjukresa med serviceresefordon eller om patienten ska hänvisas till kollektivtrafiken.

Att skapa intyg och boka sjukresa kan därefter delegeras till andra yrkeskategorier.

Viktiga förändringar

  • Hämtningstiden. En av de viktigaste förändringarna är hämtningstiden. Resenärerna ska vara beredda att resa från 5 minuter innan avtalad tid, fram till 15 minuter efter avtalad tid (läs mer under punkt 4.6. i regelverket).
  • Godkänd adress. Sjukresa ges till eller från folkbokföringsadress i Skåne. Om ett sjukreseintyg styrker att resenären inte kan vistas i sin bostad eller av medicinska skäl inte kan ta sig dit medges resa till annan adress. Detsamma gäller vid dialysbehandling. Resa till annan adress medges enbart om den är kortare än till folkbokföringsadressen. Övriga vistelseadresser medges inte (punkt 5.1.).
  • Skapa intyg för sjukresa. Legitimerad personal från offentligt finansierad hälso- och sjukvård inom Region Skåne och Skånes kommuner beslutar om sjukresa ska genomföras (punkt 5.2.1.).
  • Resor som inte omfattas. Resor till kommunala korttidsboenden utanför den kommun där resenären är folkbokförd räknas inte som sjukresa (punkt 5.1.).
  • Sjukresor utanför Skåne. Resor till vård utanför Skåne ska ske med buss, tåg, flyg eller serviceresefordon. Resor med egen bil ersätts enbart i särskilda fall och om ansökan godkänts av Skånetrafiken i förväg (punkt 5.3.2.).

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter