Nya regler för sjukresor – Inbjudan

Välkommen till information om nya regler för sjukresor och färdtjänst. Informationen riktar sig till dig som vill veta mer, beslutar om och/eller utfärdar intyg om sjukresa eller bokar sjukresor.

Regionfullmäktige beslutade om nya regler för färdtjänst och sjukresa på sitt sammanträde den 20 juni. Syftet med ändringarna är bland annat att skapa enkelhet för kunderna och skapa samstämmighet mellan färdtjänst- och sjukresereglerna. Reglerna träder i kraft den 1 september.

Bland förändringarna finns garanti om hämtning inom 90 minuter i de fall resan inte är bokad i förväg, samt att resenären ska vara redo att resa tio minuter innan och tio minuter efter avtalad tid.

Informationsmöte

Välkommen till informationsmöte för att få mer information om sjukresor och hur de nya reglerna påverkar patienten och dig som arbetar med sjukresor. Du kan också passa på att ställa frågor kring handläggning och trafikledning.

Informationsträffen är för dig som är intresserad av att veta mer om Skånetrafikens sjukresor, beslutar om och/eller utfärdar intyg om sjukresa eller bokar sjukresor.

Var och när?

Vi informerar på följande platser i höst. Notera att du ofta kan välja mellan två tider samma dag. Innehållet är det samma vid båda tillfällena.

Ingen föranmälan behövs. Du bestämmer själv vilket tillfälle/ort som passar dig bäst.

5 september Hässleholm
Gåsen/Ingång A plan 1,i matsalen. Esplanadgatan 13, Hässleholm
Kl 10.00-12.00 samt 13.30

7 september Kristianstad
CSK Hanö/Gula Byggnaden plan 2, korr H, J A Hedlunds väg 5, Kristianstad
Kl 10.00-12.00 samt 13.30-15.30

11 september Trelleborg
Trelleborgen 50-60/ Lasarettet Trelleborg, Hedvägen 46, Huvudentré, följ skyltning Trelleborgen
Kl 10.00-12.00 samt 13.30-15.30

14 september Helsingborg
Helsingborgs lasarett, Olympiahuset, Charlotte Yhléns gata 5 plan 3
Kl 10.00-12.00 samt 13.30-15.30

19 september Lund
Lokalen Aulan C-block, SUS Lund
Kl 13.30-15.30

25 september Malmö
Jubileumsaulan/Skånes universitetssjukhus, Malmö, Jan Waldenströms gata 5 ,plan 1
Kl 13.30-15.30

21 september Landskrona Hven
Lasarettet i Landskrona, Vattenverksallén 15, Huvudentré, plan 2
Kl 10.00-12.00 samt 13.30-15.30

26 september Ängelholm
Lindhagasalen, Ängelholms sjukhus, Lindhaga byggnad 28/29, plan 1
Kl 10.00-12.00 samt 13.30-15.30

27 september Ystad
Blå rummet /Matsalsbyggnaden, Kristianstadsvägen 3
Kl 10.00-12.00 samt 13.30-15.30

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter