Nya regler för sjukresa och färdtjänst

Regionfullmäktige beslutade om nya regler för färdtjänst och sjukresa på sitt sammanträde den 20 juni. Reglerna träder i kraft den 1 september.

Regionfullmäktige beslutade om nya regler för färdtjänst och sjukresa på sitt sammanträde den 20 juni. Syftet med ändringarna är bland annat att skapa enkelhet för kunderna och skapa samstämmighet mellan färdtjänst- och sjukresereglerna.

Bland förändringarna finns garanti om hämtning inom 90 minuter i de fall resan inte är bokad i förväg, samt att resenären ska vara redo att resa tio minuter innan och tio minuter efter avtalad tid.

De nya reglerna träder i kraft den 1 september.

I höst kommer representanter från Skånetrafiken att finnas på plats i vårdens verksamheter för att ge mer information samt möjlighet att ställa frågor kring sjukresor och färdtjänst.

Mer information och inbjudan kommer efter sommaren.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter