Nya PM angående rekommendationer vid återgång till ordinarie vårdverksamhet samt munskydd eller visir som extra smittförebyggande åtgärd

Nya dokument från Vårdhygien och Smittskydd

Vårdhygiens Vårdhygieniska rekommendationer vid återgång till ordinarie vårdverksamhet i öppenvård samt Vårdhygiens och Smittskydds ställningstagande till Munskydd eller visir på vårdpersonal som extra smittförebyggande åtgärd för att skydda patienter inom vård och omsorg mot covid-19.

Dokumenten finns publicerade på covid-19 sidan under Övergripande strategier för kommunal vård och omsorg, på sidan för vårdhygieniska rutiner under Kommunal vård och omsorg samt under Öppen och sluten vård

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter