Nya patientavgifter för 2019

Från och med årsskiftet kommer digitala vårdkontakter kosta lika mycket som fysiska vårdbesök. Dessutom höjs summan för högkostnadsskydd med 50 kronor.

Regionfullmäktige har tagit beslut om att införa patientavgifter för digitala vårdkontakter från och med 1 januari 2019. Patientavgifterna kommer att följa nuvarande avgifter för fysiska besök i öppenvården.

Högkostnadsskyddet höjs även från årsskiftet från 1100 kronor till 1150 kronor. Tänk på att beställa nya högkostnadskort eftersom summan på de nuvarande korten är ändrad.

Kom ihåg att byta ut affischen

Alla mottagningar på sjukhus, hos vårdcentraler och privata vårdgivare ansvarar själva för att skriva ut och sätta upp uppdaterade avgiftsaffischer för 2019. Det gäller både avgiftsaffischer för öppenvård och slutenvård. De nya affischerna finns att skriva ut här.

Mer information

Information till patienter och närstående om de nya avgifterna finns också på 1177.se.

Har du frågor om patientavgifter och regelverk eller affischer? Välkommen att ringa 39 000 (för offentliga vårdgivare) eller 040-625 73 00 (för privata vårdgivare).

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter