Nya arbetssätt inom läkemedel – både utmaning och möjlighet

När SDV, Skånes digitala vårdsystem börjar införas nästa år blir det flera förändringar i läkemedelshanteringen i Region Skåne, bland annat mer automatisering och slut på separata läkemedelslistor i olika system.

Åsa Bondesson är apotekare i Region Skåne och sedan två år ansvarig för området läkemedel i SDV-projektet. Läkemedelsgruppen arbetar med att gå igenom och hantera alla flöden där läkemedel är involverade. Det handlar om ordination, iordningställande, administrering och uppföljning av läkemedel.

Generisk ordination

I och med SDV kommer läkemedelshantering bli digitaliserad på ett helt annat sätt än den är idag, men det är inte den enda förändringen för vårdens medarbetare.

– En jättestor förändring är att vi går över till generisk ordination. Idag ordinerar man på produktnamn, till exempel Alvedon, men i det nya systemet ordinerar man på substansnamn, som paracetamol, förklarar Åsa Bondesson.

– Fördelarna är att läkarna inte behöver hålla koll på alla olika produktnamn som finns när de ordinerar, utan bara substansen. När sjuksköterskan ska hantera ordinationen kan det också hända att den ordinerade produkten inte finns och sjuksköterskan måste då byta till en annan produkt. I och med att man nu som huvudregel går över till ordinationer utifrån substans håller hela flödet ihop bättre.

Ordinationsmallar

Region Skåne är den första regionen i Sverige som inför generisk ordination, och än är det inte möjligt att ordinera på substans för alla produkter, vilket kommer innebära att viss parallell ordination på produktnamn kommer att hänga kvar.

– Vi har jobbat mycket med att ta fram så kallade ordinationsmallar i det nya vårdsystemet som ska vara ett stöd och underlätta att göra rätt. Ordinationen kommer med mallarna som hjälp också att gå snabbare än idag. Men generisk ordination är en stor förändring och det kommer vara en inkörningsperiod innan det nya arbetssättet blir helt etablerat, säger Åsa.

Ökad patientsäkerhet

En annan förändring som SDV för med sig är det som heter obruten läkemedelskedja. Det innebär att man digitalt säkrar att de läkemedel som är ordinerade den inneliggande patienten är det som patienten får. Det börjar med att identifiera patienten genom att scanna patientens id-band, sen sker processen med att administrera rätt läkemedel, i rätt dos och i rätt tid till patienten automatiskt via systemet.

– Vi har sett exempel från andra länder och studier som visar att denna hantering minskar fel i samband med administrering av läkemedel. Jag tror också att sjuksköterskorna ska uppleva att scanningen är ett enkelt sätt att öka patientsäkerheten, till skillnad mot idag då en manuell avstämning behöver göras, och för patienten blir det en större trygghet, säger Åsa.

Alla läkemedel i ett system

Idag finns patienternas läkemedelslistor i flera olika system, och även i pappersformat. Med SDV kommer all information finns i ett och samma system, samlade i olika vyer. Det finns exempelvis en vy för förskrivna och receptfria läkemedel, och en annan för de läkemedel som patienten ska ha medan hen är inneliggande på sjukhuset.
– Problemet idag är att det finns så många parallella läkemedelslistor i olika system och på papper, det slipper vi i framtiden. Men det kräver även fortsättningsvis att alla ser till att hålla läkemedelslistorna uppdaterade.

Fler möjligheter och stöd

SDV erbjuder stöd som inte finns idag. Om ett läkemedel är slut hos leverantören kan systemet ge läkaren rekommendationer för ersättning, och om ett läkemedel inte är lämpligt i ett visst sammanhang kan information visas direkt i systemet om det.

Sjuksköterskorna som administrerar ordinationen kommer också att kunna se var läkemedlet finns; i eget lager på avdelningen eller på annan avdelning. I ett nästa steg finns också planer för att sjuksköterskan även ska kunna se hur mycket som finns i lager, och systemet ska hjälpa till att signalera när en beställning behöver göras.

– Det kommer ta ett tag att vänja sig vid förändringarna, men det nya systemet ger unika möjligheter att ge stöd i läkemedelshantering, konstaterar Åsa.

Mer information:

Vi kommer att berätta mer om läkemedel och SDV under SDV Live 2021.

Läs också:

Region Skånes läkemedelsstrategi där Åsa Bondesson varit med och bidragit.

SDV påverkas av tidplanen för nationell läkemedelslista