Fler användare av Mina planer

Från och med 15 maj kommer fler att kunna använda IT-stödet Mina planer för samverkan vid utskrivning och samordnad individuell planering mellan slutenvård, öppenvård och kommunen.

De som nu kommer att kunna använda Mina planer är de privata psykiatriska mottagningarna inom Region Skåne samt Funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Via Mina planer får, och lämnar, användare information om inskrivning och planerad utskrivning, kartläggning, utskrivningsklar, ställningstagande till SIP (samordnad individuell plan), kallelse till SIP och upprättande av SIP. Det gäller även i samband med övergång till öppen tvångs- och rättspsykiatrisk vård.

Istället för fax

Tidigare har en manuell rutin med faxhantering behövt användas. Enligt ett beslut av regiondirektören från 2017 bedöms faxhantering som olämplig. Av beslutet framgår också att "fax får endast användas i undantagsfall vid akuta situationer och om det inte finns annan metod för att skicka sekretessbelagda uppgifter". Med fler användare av Mina planer reduceras faxhanteringen och planeringsprocesserna blir smidigare.

För mer information om den praktiska övergången, se Övergångsrutin Mina planer privat psykiatri och Malmö stad (pdf) 

Läs mer om IT-stödet Mina planer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter