Nya AKO Skåne-riktlinjer för synpunkter för primärvården

Nu finns två nya AKO Skåne-riktlinjer, Extern otit och Serös mediaotit, som du har möjlighet att ha synpunkter på innan den 18 december 2019.

AKO Skåne publicerar riktlinjer som bland annat bygger på regionala riktlinjer, vårdprogram och nationella riktlinjer inom nationellt kliniskt kunskapsstöd primärvård. Dessa är anpassade enligt förutsättningarna inom Region Skåne. Nu finns två nya AKO Skåne-riktlinjer preliminärpublicerade inom området Öron-, näs- och halssjukdomar.

Synpunkter kan lämnas via Contact senast den 18 december.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter