Nya AKO Skåne-riktlinjer för synpunkter för primärvården

Nu finns 3 nya AKO Skåne-riktlinjer, Hörselnedsättning, Plötslig sensorineural hörselnedsättning och Faryngotonsillit, som du har möjlighet att ha synpunkter på innan den 8 november 2019.

AKO Skåne publicerar riktlinjer som bland annat bygger på nationella riktlinjer inom nationellt kliniskt kunskapsstöd primärvård. Dessa är anpassade enligt förutsättningarna inom Region Skåne. Nu är 3 riktlinjer preliminärpublicerade inom de medicinska områdena Öron-, näsa- och halsjukdomar. 

Synpunkter kan lämnas via Contact senast den 8 november.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter