Nya 1177 Vårdguidens e-tjänster

I början av maj 2019 byter 1177 Vårdguidens e-tjänster utseende för oss i vården.

Vårdpersonalens verktyg för att besvara ärenden från invånarna blir modernare och den nya tekniska plattformen innebär bättre möjligheter till utveckling. Det blir ett nytt gränssnitt och några små förbättringar, men inga stora förändringar av funktionalitet från start. För våra invånare blir det inga förändringar just då.

Det är mycket data som ska flyttas och det kommer ta lång tid. För att undvika att tvingas stänga e-tjänsterna har Inera gjort en noggrann planering:

Det blir ett ändringsstopp i e-tjänsterna från och med den 4 mars till början av maj.

  • Under stoppet kan inte nya mottagningar startas upp i e-tjänsterna.
  • Det blir inte möjligt att aktivera nya ärendetyper på befintliga mottagningar.
  • Det blir inte heller möjligt att göra några ändringar i befintliga ärendetyper.

Förberedelser inför ändringsstoppet 4 mars på mottagningarna

Förvaltningarnas huvudkontaktpersoner (HKP) och e-hälsohandläggare har redan fått viss information gällande förberedelser som behöver göras för att allt ska flyta på så smidigt som möjligt.

De kommer, tillsammans med mottagningarnas administratörer i e-tjänsterna, att fortlöpande få mer information och utbildning. För all personal kommer det finnas en film/e-utbildning om hur man fördelar och besvarar ärenden i det nya gränssnittet.

Invånare kommer kunna skicka ärenden och vården kommer kunna besvara dem under hela stoppet, förutom en helg då den slutliga flytten görs.

Kontakta samordnare/verksamhetsansvarig för e-tjänsterna i din förvaltning om du har frågor

Samordnare - e-tjänster

 

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter