Ny version av appen Cancervård finns tillgänglig

Nu har Regionalt Cancercentrum uppdaterat sin app Cancervård med de senaste vårdförloppen och vårdprogrammen.

Mobilappen Cancervård är till för att öka vårdpersonalens tillgänglighet till standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram. Här kan man hålla sig uppdaterad om innehållet i vårdförloppen och ta del av den senaste kunskapen om vad som utgör bästa möjliga cancervård.

Den som har automatisk uppdatering bör redan ha fått den nya versionen. Har man inte automatisk uppdatering installeras den nya versionen manuellt.

Mer information:

Regionalt Cancercentrum

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter