Ny utrustning och nya referensvärden för spirometri

Från den 29 januari kommer svarstabellen att förändras för spirometri från Klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Lund. I samband med byte av utrustning går vi över till andra referensmaterial.

Två nya system har köpts in för spirometri inklusive mätning av diffusionskapacitet för CO till Klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Lund. 

Ändrade referensmaterial

I samband med bytet kommer vi att gå över till Hedenströms referensmaterial för vuxna. Övergången är dels ett led i samordningen med Klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Malmö, dels en anpassning till att detta referensmaterial används inom stora delar av landet i övrigt.

För barn kommer vi som tidigare att använda Zapletals referensmaterial, men nu även för diffusionskapacitet för CO till vilket vi tidigare använde Buccis referensmaterial.

Ny uppställning i svarstabellen

Svarstabellen kommer att vara uppställd på lite annorlunda sätt än tidigare och i denna kommer även ett s.k. Z-score, som anger mätvärdets avvikelse från förväntat värde i antal standarddeviationer, att presenteras.

Övergången kommer att ske 2018-01-29. Innan dess kommer enstaka undersökningar att utföras på den nya utrustningen, då presenterat med de nya referensvärdena i den nya svarstabellen.

Vill du ha mer information eller har frågor är du välkommen att höra av dig till metodansvarig läkare.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter