Ny utbildningsfilm om Samordnad individuell plan

För första gången finns det nu en utbildningsfilm om processen för SIP (Samordnad individuell plan) i Mina planer.

I filmen får du följa patienten Ellens fortsatta resa från utskrivningen från slutenvården till SIP-mötet i hemmet. Filmen tar upp alla olika delmoment inför och under SIP samt funktionaliteten i IT-stödet Mina Planer.

Se filmen om SIP på Youtube

Filmen är framtagen i samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Malmö stad.

Sedan tidigare finns en film där du får följa Ellens resa från inskrivning i den slutna vården till primärvården och kommunal vård och omsorg.

Du hittar båda filmerna på Kommunförbundet Skånes sida kfsk.se/hsavtal

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter