Ny telefonlinje för personer som utövar våld mot sin partner

020-555 666. Det är telefonnumret till den nya telefonlinjen ”Välj att sluta”, som ska hjälpa personer som vill sluta utöva våld i nära relationer.

Den 4 februari öppnade telefonlinjen som är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum Stockholm.

Över 12 000 fall av våld i nära relationer anmäldes till polisen 2017, visar statistik från Brottsförebyggande rådet. Tidigare insatser från samhället och frivilligorganisationer har främst riktat sig till de våldsutsatta. Syftet med telefonlinjen är att minska våldet genom att fånga upp den som utövar våld mot sin partner.

Erbjuder samtalsstöd och hänvisar vidare

Utbildade terapeuter från Manscentrum Stockholm svarar i telefonen. Den som ringer får i stöd i stunden, men kan också uppmanas att söka mer långtgående hjälp och behandling hos en verksamhet i sin hemkommun. Vårdpersonal som kommer i kontakt med målgruppen kan också ringa telefonlinjen.

Pilotprojekt under två år

Telefonlinjen är ett pilotprojekt i Skåne och Stockholms län och pågår fram till december 2020. Frågor om telefonlinjen besvaras av Länsstyrelsens samordnare Christina Ericson på Länsstyrelsen Stockholm, Contact eller 010-223 1390.

Mer information om projektet finns på valjattsluta.se. Där kan du också beställa visitkort, affischer och klistermärken.

Läs mer om Region Skånes arbete och ansvar inom området våld i nära relationer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter