Ny rutin vid bokning av sjukresa till smittsam patient

All bokning av specialfordon avsett för smittade/misstänkt smittade i Covid-19 måste ske per telefon till Serviceresors beställningscentral.

Rutinen för bokning av sjukresa uppdateras för att minska tidsåtgång för vårdpersonalen och minska smittorisken för förare av serviceresefordon. All bokning av specialfordon avsett för smittade/misstänkt smittade i Covid-19, så kallade covidfordon, måste ske per telefon till Serviceresors beställningscentral och kan inte göras via webbokning.

Vid bokning av covidfordon ska alltid telefonnummer till avlämnande och mottagande enhet anges i bokningen så att föraren kan nå vårdpersonalen inför hämtning och avlämning. Det är viktigt att telefonnumret är ett direktnummer med kort väntetid, för att uppnå ett bra flöde.

Liggande transporter

 • Boka liggande transport och uppge telefonnummer till avlämnande och mottagande enhet.
 • Föraren ringer avlämnande enhet vid ankomst till sjukhuset.
 • Föraren möts upp av vårdpersonal utanför enhetens entrédörr.
 • Båren tas emot av vårdpersonalen men föraren stannar utanför dörren.
 • Vårdpersonalen hjälper patienten till båren och lämnar över till föraren utanför enhetens entrédörr. Patienten ska ha munskydd och nyspritade händer.
 • Föraren kontaktar i god tid mottagande enhet och ger en beräknad ankomsttid.
 • Föraren möts upp av vårdpersonal utanför enhetens entrédörr.
 • Vårdpersonalen hjälper patienten in på enheten och överlämnar sedan båren till föraren.

Transport av patient sittande i egen rullstol

 • Boka transport för rullstol och uppge telefonnummer till avlämnande och mottagande enhet.
 • Föraren ringer avlämnande enhet vid ankomst till sjukhuset.
 • Föraren möts upp av vårdpersonal och patienten lämnas över utanför enhetens entrédörr. Patienten ska ha munskydd och nyspritade händer.
 • Föraren kontaktar i god tid mottagande enhet och ger en beräknad ankomsttid.
 • Föraren möts upp av vårdpersonal utanför enhetens entrédörr.
 • Vårdpersonalen hjälper patienten in på enheten.

Patient som är gående eller behöver transportrullstol

 • Boka transport för transportrullstol och uppge telefonnummer till avlämnande och mottagande enhet.
 • Föraren ringer avlämnande enhet vid ankomst till sjukhuset.
 • Föraren möts upp av vårdpersonal utanför enhetens entrédörr.
 • Transportrullstolen tas emot av vårdpersonalen men föraren stannar utanför dörren.
 • Vårdpersonalen hjälper patienten till rullstolen och lämnar över till föraren utanför enhetens entrédörr. Patienten ska ha munskydd och nyspritade händer.
 • Föraren kontaktar i god tid mottagande enhet och ger en beräknad ankomsttid.
 • Föraren möts upp av vårdpersonal utanför enhetens entrédörr.
 • Vårdpersonalen hjälper patienten in på enheten och föraren får tillbaka rullstolen.